Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

Více o managementu ISO

 

Skupina PCS sdružuje několik českých firem podnikajících v řadě oblastí high-technology.

 

Zakládající firmou je PCS spol. s r.o., která slaví již 26 let úspěšné činnosti na českém a slovenském trhu. Soustřeďuje se na oblast bezpečnosti a speciálních technologií, kde spolupracuje s řadou zahraničních dodavatelů, jejichž společným jmenovatelem je nejvyšší kvalita. 
V roce 2010 jsme úspěšně zavedli systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008  (dnes ISO 9001:2015) a v červenci roku 2013 jsme úspěšně prošli procesem recertifikace. Politika kvality společnosti PCS spol. s r.o. je k nahlédnutí v dokumentu, který najdete zde.

 

V červenci roku 2013 jsme zavedli systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN EN ISO 27001. Politika bezpečnosti informací PCS spol. s r.o. je k nahlédnutí v dokumentu, který najdete zde.

 

Protože se neustále snažíme zlepšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, rádi bychom Vás požádali o vyjádření názoru prostřednictvím níže uvedeného  dotazníku. Naše společnost používá tento dotazník jako nástroj k zjišťování přání a názorů svých zákazníků.


certifikat_2016_1.jpg certifikat_2016_2.jpg certifikat_2016_3.jpg

certifikat_2016_4.jpg certifikat_2016_5.jpg certifikat_2016_6.jpg