Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

Přístupové a docházkové systémy - ACS

Použitím docházkového systému je možné dosáhnout omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby, kvalitativního zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Docházkové a přístupové systémy

Automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, monitorování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových oprávnění atd.

 Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby, kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále dosáhnete časových, a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd. U každého zaměstnance můžete pomocí skupin individuálně nastavit jeho práva pro otevírání dveří, bran, závor a turniketu. Můžete sledovat pohyb zaměstnanců v objektech a zabránit tak zbytečnému nebo neoprávněnému pohybu osob v prostorách areálu nebo firmy. Systém eviduje a zobrazuje všechny provozní informace o nepovolených průchodech, stavech jednotlivých dveří, apod. Ve spojení se zabezpečovacím systémem lze kontrolovat aktuální počet osob v objektu pro automatické zapínání a vypínání jednotlivých bezpečnostních zón. 

 Identifikační systém AKTION je určen, jak pro řešení rozsáhlých systémů s vysokou bezpečností a mnoha uživateli, tak pro malé aplikace s evidencí pro několik osob. Naše společnost je oficiálním distributorem tohoto systému. Aktion je plně integrovaný systém, využívá moderní technické řešení postavené výhradně na bázi bezkontaktní RFID technologie (Radio Frequency Identification) 125 kHz/13,56 MHz a snímání biometrických údajů (otisk prstu). Hlavní výhodou je především modulární koncepce HW a SW, která umožňuje sestavit řešení odpovídající potřebám zákazníka. V rámci podnikových sítí lze koncová zařízení Aktion instalovat v různých lokalitách a vyhodnocovací SW propojit s jinými informačními systémy (např. personalistika a mzdy). Aktion lze rovněž kombinovat s již existujícími technologiemi, jako jsou např. stávající identifikační karty, turnikety, vjezdové závory nebo jiná zařízení.

 

Aplikace:

 - Evidence docházky

- Stravovací systém

- Kontrola vstupů osob

- Kontrola vjezdů vozidel

- Rozpoznávání SPZ vozidel

- Registrace návštěv

- Evidence výrobních operací

- Personifikace a potisk karet

- Ovládání externích zařízení

- Přístup k IT technologiím

- Kontrola obchůzky

- Zakázkové aplikace

 

Samotný výběr nejvhodnější technologie i vlastní projekce, instalace a zprovoznění přístupového nebo docházkového systému jsou komplexní záležitostí vyžadující v mnoha případech detailní odborné znalosti jednotlivých technologií. Naši pracovníci jsou připraveni poskytnout maximální možnou podporu v podobě spolupráce na projektové přípravě, instalace HW a nakonfigurování SW, zaškolení a následné technické podpory pro všechny nabízené produkty.

 Pro malé aplikace a samostatná řešení je určena řada produktů SingleCon a nový docházkový systém Aktion.ONE, pomocí kterého můžete přes internet pohodlně a rychle evidovat docházku zaměstnanců, sledovat v reálném čase jejich přítomnost na pracovišti a zároveň zabezpečit vstupní dveře do budovy.

 V případě požadavku zákazníka na integrovaný systém, např. jako součást technologie budov s návazností na další systémy, např. CCTV, EPS, MaR, EZS, je k dispozici řada programovatelných jednotek MultiCon. Maximální počet účastníků (identifikátorů) je až 30 000. Aktion tedy mohou používat jak malé firmy a organizace, tak podniky, instituce i korporátní společnosti.

 • Registrace pracovníka kartou nebo otiskem prstu
 • Vstup a výstup do objektu
 • Možnost identifikace až na pracovišti
 • Využití turniketů
 • On-line přítomnost
 • Volba přerušení pracovní doby
 • Parametrizace výpočtů
 • Různé typy pracovní doby
 • Směny
 • Dopočty příplatků a přesčasů
 • Evidence přestávek
 • Převod dat do mezd 

 

Stravování

Systém zabezpečuje automatizaci objednávek a kontrolu výdeje stravy v závodních jídelnách, školách a nemocnicích. Umožňuje objednávání a výdej teplé i studené stravy, výběr jídelny nebo nákup potravin v kantýně. Platby je možné provádět zálohově, srážkou ze mzdy či v hotovosti na pokladně. Systém umožňuje plánování jídel a surovin na základě přesného počtu objednávek. K dispozici jsou okamžité přehledy o spotřebě. Je možné provádět dlouhodobé objednávání pomocí terminálu s dotykovou obrazovkou nebo přes intranet. Z toho vyplývá i ekonomický přínos systému, neboť zaručuje hospodárnější provoz celého stravovacího provozu.

 • Objednání i výdej stravy pomocí karty
 • Odbourání manipulace s hotovostí
 • Zrušení stravenek a lístků
 • Objednání stravy na několik dní dopředu
 • Burza jídel
 • Přesné plánování surovin
 • Evidence potravinového skladu
 • Zvýšení hospodárnosti
 • Kontrola dotací v návaznosti na docházku
 • Zjednodušení agendy
 • Převod dat do mezd

 

Kontrola vjezdů

Systém řeší kontrolu vjezdů vozidel od privátních parkovišť, přes podnikové vrátnice, až po velkokapacitní garáže. Systém umožňuje nastavení časových omezení na vjezdy a vozidla. V rámci SW lze definovat samostatná vstupní oprávnění, podmíněná vstupní oprávnění nebo současný průchod. Současně je možné ID karty rozlišit na trvalé (kmenový zaměstnanci, externí firmy působící v areálu), dočasné (působí v areálu pouze určitou dobu) a jednorázové - návštěvní (pro jeden vstup a výstup). Může pracovat v automatickém režimu (závora je otevírána na základě platných oprávnění) nebo v manuálním režimu, kde ostraha sleduje identifikaci na displeji (jméno řidiče, SPZ vozidla, firma, apod.), provádí vizuální kontrolu vozidla včetně spolujezdců a otevírá závory. 

 • Kontrola vozidel i řidičů
 • Osobní i nákladní vozy
 • Identifikace ID kartou
 • Identifikace radiovým ovladačem
 • Využití zábran (závory, brány)
 • Rozlišení směru průjezdu vozidla
 • Sledování přítomnosti vozidel v areálu
 • Kontrola obsazenosti parkovišť
 • Kombinace s kamerovým systémem
 • Rozlišení SPZ vozidel
 • Vyhodnocení průjezdů
 • Filtry a tisk událostí

 

Automatické rozpoznávání SPZ vozidel

Pro bezpečnost vozových vrátnic nebo jiných kontrolních stanovišť nabízí Aktion speciální modul pro automatické rozpoznávání SPZ vozidel. Systém pomocí kamer a vyhodnocovacího SW převádí skenovaný obraz SPZ vozidla do datové podoby. Zde dochází k porovnávání údajů vozidla s údaji v databázi, popř. na identifikační kartě vozidla. Teprve při shodě dojde k umožnění vjezdu (výjezdu) vozidla do kontrolované zóny. Celá operace přitom probíhá maximálně v jednotkách sekund. Jedná se tedy o vysoce výkonný systém, který lze použít na parkovištích, garážích, vjezdech do areálů firem nebo dalších místech.

Snímání SPZ může probíhat i za pohybu vozidla. Systém automaticky rozpozná SPZ v zorném poli kamery a pokud má značka v obraze odpovídající rozměr (cca 1/3 šířky obrazu), dojde k načtení a rozpoznání číslic. Tímto způsobem je možné kontrolovat projíždějící vozidla i v místech, kde nezastavují.