Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

S kým spolupracujeme?

Zde jsou k dispozici základní informace o dodavatelích našich zařízení. Věříme pouze kvalitním technologiím a troufáme si tvrdit, že díky mnoholetým zkušenostem jsme schopni je rozpoznat.

Firma imc Berlín představuje absolutní světovou špičku v oblasti výroby techniky, určené pro měření fyzikálních veličin, jakou jsou např. teplota, tlak, síla, moment, elektrické napětí a proud, vibrace, hluk a mnohé další.

Tato firma má v posledních letech výsadní postavení především v oblasti dopravní techniky, kde k významným zákazníkům patří většina světových výrobců osobních automobilů, nákladních a užitkových automobilů, kolejových vozidel a letecké techniky.

Hlavními přednostmi této techniky jsou její mobilita a schopnost pracovat i ve velmi ztížených klimatických podmínkách a hlavně pak schopnost zaznamenávat měřené veličiny jak z analogových snímačů, tak i z průmyslových sběrnic, které jsou v dopravní technice hojně využívány ( např. CAN-Bus).Firma Peekel Instruments již více než 50 let dodává optimální řešení
měření, monitorování a sběru dat všech druhů signálů ve vědeckých
i technologických aplikacích. Vlastní vývojové oddělení nabízí zákazníkům
široké spektrum produktů, stejně jako řešení na míru specifickým požadavkům.

 

Pro veškerou nabízenou techniku poskytujeme ve spolupráci s výrobci odbornou technickou podporu po celou dobu životnosti měřících systémů, dále zajišťuje záruční a pozáruční servis, pravidelnou kalibraci systémů, splňující požadavky ČSN EN ISO 9001, up-date softwarového vybavení včetně firmware.

Dále zajišťujeme školení uživatelů a to buď přímo na jejich pracovišti nebo ve školícím středisku výrobce.