Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

Software

Od konfigurace přístrojů, visualizaci měření, automatizaci a řízení experimentů až po analýzu výsledků a tvorbu protokolů.

 

imc STUDIO

studio 5 Ovládací software pro přístroje – efektivní nástroj pro celý měřící proces.

imc STUDIO je modulární softwarová platforma která spojuje veškeré nástroje, které potřebujete pro efektivní měření. Využívá prostředků moderního grafického prosředí a nabízí vždy stejné, uživatelsky přívětivé  možnosti pro nastavování a vizualizaci měření bez ohledu na počet měřících kanálů..

Prospekt

Více....

 

imc FAMOS

Famos 7 imc FAMOS spojuje veškeré nástroje které potřebujete pro profesionální analýzu a vizualizaci naměřených dat.

Software pro bezproblémové vyhodnocení naměřených dat. Jedná se o zcela ojedinělý software pro analýzu a vyhodnocení naměřených dat pomocí široké škály matematických (aritmetické a trigonometrické), statistických (histogram, variace), vyhodnocovacích (integrace, diferenciace) a dalších funkcí sestavovaných do rozsáhlých sekvencí. Umožňuje bezproblémovou analýzu naměřených dat do všech podrobností, výpočty a simulace virtuálních kanálů a jejich zobrazování ve formě 2D, 3D, alfanumerické, tabulkové nebo sloupcových grafů.

 

Prospekt

Více....

 

imc DEVICES

Jednoduchý a intuitivní software pro realizaci každého měření.

Ovládací software který nabízí grafickou plochu pro parametrizaci systémů s flexibilním zobrazováním měřených veličin online v průběhu vlastního měření. Umožnuje jak správu jednoho přístroje tak i díky využití síťové komunikace ovládání několika přístrojů najednou.

Více....

 

imc SEARCH

  Search imc Search je ideálním nástrojem pro operátory měřící techniky - jedná se databázový produkt, který umožňuje velmi efektivní správu měřených dat

Na první pohled

  • Centrální ukládání a správa všech měřících a testovacích dat
  • Rychlý náhled a vyhledávání i ve velkých datových objemech
  • Ideální pro zkušební standy pro pro sdílená data
  • Rychlé vyhledávání Meta-informací (např. obrázky, dokumenty)
  • možnost propojení s výsledky analýz v software imc FAMOS
  • Flexibilní datová struktura
  • Podpora stávajících systémů managenetu dat jako např. Oracle, MS SQL, MySQL
  • Architektura Klient/Server  s možností lokálního provozu

 

Prospekt

Více....

imc WAWE

Nástroj pro speciální analýzy zvuku a vibrací.

 Tento software přináší novou softwarovou platformu pro efektivní analýzu hluku a vibrací. Různé analyzátory pokrývají širokou škálu aplikací od akustických kontrol dopravních prostředků, strukturální analýzy na zkušebních stolicích až po testování vibrací.

Více...