Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

McAfee Mobile Security

Centrální řízení bezpečnosti chytrých mobilních zařízení, kterým je třeba věnovat stejnou pozornost jako klasickým mobilním zařízením, jako jsou notebooky.

McAfee Enterprise Mobility Management

Řízení bezpečnosti chytrých mobilních zařízení
    
Management mobility uživatelů, jejíž součástí jsou smartphony a tablety nabízející funkce jako klasické PC, má pro dnešní organizace strategický význam. Díky podpoře všech populárních mobilních zařízení poskytuje McAfee svým zákazníkům univerzálně nasaditelné bezpečnostní řešení. Jinými slovy podporuje diverzitu mobilních zařízení vyhovujících specifickým nárokům každého uživatele bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a kontroly na úrovni organizace.                   

McAfee Enterprise Mobility Management (EMM) přináší stejnou úroveň zabezpečení smartphonů a tabletů, jako je to běžné u notebooků a stolních počítačů.

Podpora diverzity zařízení

 •     McAfee EMM je řešení, které umožňuje nabízet zaměstnancům typ mobilního přístroje dle jejich volby (viz obrázek vpravo);
 •     poskytuje bezpečný a snadný přístup k podnikovým aplikacím.

Eliminace hrozeb

 •     Chrání citlivá data na mobilních zařízeních díky funkcím řízeným centrálními politikami;
 •     umožňuje blokovat modifikovaná zařízení, jako jsou iPhony a iPady;
 •     monitoruje a preventivně brání neautorizovaná zařízení před vstupem do sítě organizace;
 •     podporuje řízení shody se standardy a IT audity.

Snižování nákladů (TCO)

 •     Řídí a kontroluje smartphony a mobilní zařízení „over the air“ (OTA) z centralizované konzoly;
 •     systém je integrován i do McAfee ePO;
 •     automatizuje řízení životního cyklu zařízení, což zahrnuje uživatelsky samoobslužné funkce;
 •     využívá stávající IT infrastrukturu organizace, její zdroje a nástroje s webovým rozhraním;
 •     výrazně zjednodušuje podporu uživatelů díky help desku, reportingu a přehledu zařízení v reálném čase.

Součásti a funkce McAfee EMM:

Agent na zařízení                                    

 •     Autentizace heslem a vzdálená funkce mazání (např. při krádeži)
 •     Využívá nativní šifrování v zařízení
 •     Přístup k šifrovaným datům přes “Trusted Applications”, který kontroluje tok informací a zabraňuje úniku citlivých dat
 •     Podpora konfigurace a řízení WiFi a VPN
 •     Umožňuje blokovat zdroje a aplikace, např.: WiFi, Blue-tooth, IR, fotoaparát, SMS, MMS, …
 •     Kontroluje software image zařízení díky omezování instalací aplikací

Samoobslužný portál

 •     Obsluhuje požadavky uživatelů a zpřístupňuje základní služby help desku, jako jsou aktivace zařízení, odemykání zařízení a mazaní zařízení
 •     Zabezpečuje přístup uživatelů z jakéhokoli webového prohlížeče užitím přihlašovacích údajů organizace

Konzole

 •     Webové rozhraní pro administraci a help desk
 •     Přístup na základě rolí, např. síťový admin, pracovník help desku; integrace s MS AD
 •     Help desk pro odejmutí zařízení z provozu, vzdálené odemykání a mazání
 •     Inventární reporty o zařízení, auditní logy a další
 •     „Software package distribution“ (SPD) umožňuje distribuci softwarových balíků selektivně dle uživatele, skupiny, OS, modelu zařízení, ID zařízení, telefonního čísla i jiných kritérií

Device Management Gateway

 •     Umožňuje OTA („on the air“) poskytování služeb pro uživatele, čímž redukuje objem práce adminů
 •     Poskytuje přístup k zařízení v reálném čase a informace o něm
 •     Reportuje informace o zařízení včetně auditních logů, probíhajících operacích a „zdraví“ zařízení

Audit

 •     Vizualizuje mobilní aktiva
 •     Identifikuje a blokuje cizí zařízení před vstupem do sítě organizace
 •     „Tichá“ OTA („on the air“) náprava chyb
 •     Reportuje míru shody s normami a aktivitu MS Exchange ActiveSync