Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

Forti Gate

Výkonná kompletní firewallová kontrola obsahu

Výkonná kompletní firewallová kontrola obsahu nabízí odzkoušenou ochranu, maximální výkon a dostupnost. Fortinet překonává stavovou inspekci host-based firewallů, která nabízí přesnou, ovšem ne obsahově specifickou, kontrolu paketů. Síťové firewally typicky hlídají vnitřní počítačovou síť (intranet) proti zlomyslným přístupům zvenčí; ovšem síťové firewally mohou být také nakonfigurovány pro limitování přístupů ven pro interní uživatele. FortiASIC od Fortinetu zrychluje schopnosti firewallových systémů FortiGate a umožňuje multi-gigabitovou rychlost nutnou pro umístění firewallu uvnitř firemní sítě.

Klíčové vlastnosti a funkce:

 • Firewall
 • Antivirus Gateway
 • IPS
 • VPN
 • Antispam
 • Traffic Shaping
 • Web Filtering

Produktové řady:

 • Small Business
 • Medium Enterprise
 • Large Enterprise
 • Service Provider

Služby a podpora:

 • FortiGuard
 • FortiCare
 • FortiGate Bundle

Antivirus Gateway:

Odhaluje a odstraňuje viry, červy a spyware v reálném čase. Prohlíží přílohy příchozích a odchozích emailů (SMTP, POP3, IMAP) a veškerý provoz přes FTP a HTTP včetně webových emailů, to vše bez snížení výkonu. Antivirové gateway zastavují viry a červy dříve, než mohou vniknout dovnitř sítě. Celosvětový antivirový personál Fortinetu nabízí zákazníkům nepřetržité aktualizace antivirových signatur v reálném čase s využitím celosvětové aktualizační sítě FDN (FortiGuard Distribution Network). Vedoucím pracovníkem pro antivirovou ochranu ve Fortinetu, který pomáhal definovat antivirové funkce FortiOS a FortiASIC, je spoluzakladatel Wildlist.org Joe Welsh.

Intrusion Detection and Prevention:

Podává varování vycházející z přizpůsobitelné databáze více než 1300 známých šifer útoků. FortiGate zastavuje útoky, které obcházejí běžné host-based antivirové systémy, přičemž reaguje v reálném čase na rychle se šířící útoky. Celosvětová síť Fortinetu nabízí zákazníkům signatury šifer virů a útoků v reálném čase. Díky celosvětové aktualizační síti FDN zastavuje FortiOS většinu ničivých útoků na hranici sítě bez ohledu na to, zda se jedná o síť klasickou, bezdrátovou, extranet partnera nebo pobočku připojenou k síti. FortiASIC také podporuje metody založené na učení a heuristice, což přidává cenné rozpoznávací schopnosti ve srovnání s prostým porovnáváním obsahu se známými šiframi.

VPN:

Podpora VPN standardů IPSec, PPTP a L2TP umožňuje bezpečnou komunikaci mezi sítí a klienty. FortiASIC procesor od Fortinetu zrychluje VPN funkce a umožňuje podnikům používat internet jako veřejnou infrastrukturu a využívat specializované protokoly k privátní komunikaci přes internet. FortiClient VPN software ověřuje uživatele, šifruje data a spravuje relace. Na rozdíl od host-based VPN serverů nabízí FortiGate VPN gigabitové propojení serverů bez zpožďování a poskytuje snadné propojení sítě intranetu nebo extranetu s dalšími sítěmi. Systém FortiGate VPN snižuje náklady na konektivitu sítě ve srovnání s alternativními řešeními jako je pronájem linek nebo vzdálený přístup na server.

Anti-Spam:

FortiOS udržuje seznamy zakázaných (black list) a povolených (white list) domén, IP adres a emailových adres, které mohou být spravovány a aktualizovány podle jednotlivých uživatelů nebo pro celou společnost, případně lze využít další služby aktualizace od firmy Fortinet. Další technologie vyvíjená firmou Fortinet využívá Bayesian algoritmus, který může být personalizován pro každého uživatele a přizpůsoben automaticky změnám ve spamu. Bayesianská analýza srovnává slova nebo fráze v emailu s ohledem na četnost stejného slova nebo frází v předchozích emailech příjemců (jak legitimních, tak spamů). Obsahová filtrace koordinuje činnost s URL filtrací služby FortiGuard - jde o techniku otisků vyhledávající specifické URL obsažené ve zprávách a porovnává je s URL dříve identifikovanými jako původci spamu.

Traffic Shaping:

Profilování provozu Fortinetu pomáhá uživatelům kontrolovat síťový provoz za účelem optimalizace nebo garance výkonu, nízké čekací doby a šířky pásma pro danou službu. Firmware FortiOS nabízí třídění paketů, systém řazení ve frontě, prosazování pravidel, regulaci přetížení, kvalitu služby (QoS) a dostupnost. Jelikož šířka pásma je limitovaný zdroj, profilování provozu pomáhá firmám seřadit síťové služby podle důležitosti a prioritizovat je. Racionálně spravované profilování provozu zlepšuje dobu odezvy, dostupnost služby a využití celého pásma bez výpadků způsobených intenzivním multimediálním či peer-to-peer provozem.

Web Filtering:

FortiGate testuje veškerý webový obsah na výskyt známých nežádoucích URL, blokuje nevhodný obsah a nebezpečné Java aplety, cookies, Active X skripty před jejich vstupem do sítě. Fortinet kategorizuje více než 15 milionů domén a přes miliardu webových stránek tak, aby ochránil své zákazníky před nežádoucími stránkami. Filtrování webových stránek spolupracuje dynamicky s FortiGate systémy, které poskytují automatické aktualizace kategorizovaných stránek, které jsou dle obsahu členěny ve více než 56 kategoriích. Služby FortiGuard jsou také uživatelsky přizpůsobitelné, aby umožnily podnikové síti přidat další URL pro zabránění přístupu k dalším nežádoucím stránkám. Filtrace obsahu webu zaručuje podnikům zlepšenou produktivitu práce a dodržování regulací ve výchovných institucích (CIPA).

Produkty:

Small Business:

FortiGate-20C
FortiGate-40C
FortiGate-50B/51B
FortiGate-60C
FortiGate-80C/CM
FortiGate-110C/111C

Medium Enterprise

FortiGate-200B/200B-POE
FortiGate-300C
FortiGate-310/311B
FortiGate-600C
FortiGate-620B
FortiGate-1000C
FortiGate-1240B

Large Enterprise

FortiGate-620B
FortiGate-1000C
FortiGate-1240B
FortiGate-3040B
FortiGate-3140B
FortiGate-3950B

Service Provider

FortiGate-3950B
FortiGate-5000 Series Chassis
FortiGate-5000 Series Blades
FortiSwitch-5000 Series Blades

FortiGuard

FortiGuard nabízí volitelné kombinace služeb k plnému využití potenciálu bezpečnostních zařízení FortiGate:

 - FortiGuard Antivir a Antispyware
 - FortiGuard Intrusion Prevention System (IPS)
 - FortiGuard Web Content Filtering (filtrování webového obsahu)
 - FortiGuard Antispam

Služby FortiGuard obsahují vždy nejnovější bezpečnostní aktualizace v reálném čase, tedy 24x7, přičemž nezáleží na tom, ve které části světa se zákazník nachází. Díky více než deseti datovým centrům situovaným do bezpečných a vysoce dostupných zón po celém světě, zaručuje Fortinet okamžitou distribuci nejnovějších signatur pro Antivir, IDP a Antispam ihned, jak se vyskytnou.

FortiCare

Fortinet nabízí zákazníkům službu FortiCare v různých režimech:

8 x 5 Enhanced Support, Firmware Upgrades, Hardware Return and Replace (3 Days) - email a web support, aktualizace software a firmware.
Fortinet posílá nový box do 3 dnů od doby, kdy na základě uznané reklamace obdrží vadný box od partnera/zákazníka.
24x7 Comprehensive Support, Firmware Upgrades, Advanced Hardware Replacement (NBD) - telefonický a web support, aktualizace software a firmware.
Fortinet odesílá nový box následující pracovní den poté, co uzná reklamaci. Zákazník posílá vadný box výrobci až po obdržení nového. Náklady na zaslání vadného boxu výrobci jdou za odesílatelem, dopravu nového boxu platí výrobce.

FortiGate Bundle

Představuje ideální a cenově velmi efektivní spojení zařízení FortiGate se službami FortiGuard a podporou FortiCare. V každém FortiGate Bundle je obsaženo:

Hardware – zařízení FortiGate
FortiGuard služby – AV, IPS, Web Filtering a Antispam – předplacené na 12 měsíců
FortiCare – firmware upgrades, 8x5 web support – předplacené na 12 měsíců