Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

ESET Endpoint Security

Kompletní ochrana firemních koncových zařízení spojuje ověřenou antivirovou a antispywarovou technologii s firewallem, filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou.Detailní ochrana na více úrovních

Kompletní ochrana firemních koncových zařízení spojuje ověřenou antivirovou a antispywarovou technologii s firewallem, filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou.

Funkce

Antivirus / Antispyware
Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.
Volitelná kontrola technologií Cloud: NOVINKA
    – Whitelisting na základě reputace.
    – Do cloudu se odesílá pouze informace o spustitelných souborech a archivech.

HIPS (Host-based Intrusion Prevention System)
Umožňuje definovat pravidla pro systémové registry, procesy, aplikace a soubory.
Detekuje hrozby na základě chování systému.

Kontrola výměnných médií
Kontrola zařízení ihned po připojení.
Volby: Automaticky kontrolovat/ Upozornit uživatele/ Nekontrolovat.

Modulární instalace NOVINKA
Umožňuje zvolit, jaké komponenty se mají nainstalovat: Firewall, Antispam, Filtrování obsahu webu, Kontrola zařízení, Microsoft NAP support a Ochrana přístupu na web.

Antispam
Na koncových bodech efektivně filtruje spam.
Kontroluje příchozí poštu na přítomnost škodlivého kódu.

Nízké systémové nároky     
Osvědčená ochrana při zachování systémových prostředků.

Multiplatformní ochrana     
Detekuje a odstraňuje škodlivý kód na všech platformách: Windows, Mac a Linux.

ESET SysRescue     
Umožňuje vytvořit bootovací CD/ DVD/ USB k léčbě infikovaných souborů.

Filtrování obsahu webu NOVINKA
Přístup na web dle kategorií.
Umožňuje vytvoření pravidel pro uživatelské skupiny v souladu s firemní politikou.

Kontrola zařízení NOVINKA
Blokuje neautorizovaná média a zařízení.
Umožňuje vytvořit pravidla/ parametry pro konkrétní média, uživatele a klienty.
 
Detekce důvěryhodné zóny
Poskytuje dokonalejší ochranu, pokud se klient připojuje do nové neautorizované sítě.

Firewall
Blokuje neautorizovaný přístup do firemní sítě.
Poskytuje ochranu před hackerskými technikami získání citlivých dat.

Výhody z pohledu IT

Ochrana koncových zařízení
Řešení ESET s moduly Antivirus, Antispyware a Antispam kvalitně chrání firemní síť, nabízí široké možnosti nastavení a díky nízkým systémovým nárokům zbytečně nezatěžují koncová zařízení.

Kontrola přístupu
Omezení přístupu na oblíbené internetové stránky, filtrace síťové komunikace prostřednictvím firewallu a kontrola neautorizovaných médií a zařízení umožní plnou kontrolu dat ve firemní síti.

Vzdálená správa
ESET Remote Administrator nabízí kromě přehledu o stavu bezpečnosti v síti z jednoho zařízení, také široké možnosti konfigurace a reportů dle potřeb administrátora. Více o vzdálené správě

Síťová stabilita a rychlost
Spouštění konfiguračních úloh v náhodných intervalech minimalizuje zátěž sítě a hardwaru (v případě virtualizace). Rozšířené možnosti aktualizace umožňují vytvořit aktualizační HTTPS mirror nebo návrat (rollback) k předchozí verzi virové databáze.
 
Protokoly, reporty a upozornění
Přehled o stavu bezpečnosti v síti z jednoho, centrálního místa. Protokoly lze uložit do různých datových formátů, nastavení kritické hranice a priority pro odeslání upozornění.

Výhody z obchodního pohledu

Ochrana koncových zařízení
S nasazeným řešením ESET jsou firemní data v bezpečí. Technologie ThreatSense a ESET Live Grid (cloud) zajišťuje rychlejší skenování a lepší detekci vznikajících hrozeb, zároveň omezuje riziko falešných poplachů na minimum.

Kontrola přístupu
Zajišťuje bezpečnost firemních dat u mobilních zaměstnanců mimo důvěryhodnou zónu, kteří využívají k připojení veřejnou bezdrátovou síť v kavárně, na letišti nebo v hotelu. Neautorizovaným osobám brání v odposlechu firemní komunikace a připojení neautorizovaných zařízení jako je USB, CD, DVD a další.

Efektivita zaměstnanců
Udržuje firemní politiku pro používání internetu tím, že blokuje přístup k neautorizovaným internetovým stránkám či kategoriím. Brání neproduktivnímu prohlížení internetových stránek s nevhodným či nechtěným obsahem jakou jsou sociální sítě nebo hry v prohlížeči, jehož důsledkem může být přetížení sítě.

Efektivita administrátorů
IT rozpočet pod kontrolou – ESET Remote Administrator podporuje minulá, aktuální i budoucí bezpečnostní řešení ESET a umožňuje správu z jednoho místa. Více o ESET Remote Administrator

Reporty
Odesílání protokolů pomáhá udržet přehled o stavu bezpečnosti i mimo pracoviště a umožňuje rychle reagovat na události ve firemní síti.

Síťová stabilita a rychlost
Všechna řešení ESET byla navržena s ohledem na stabilitu, rychlost a jednoduchou správu. Přináší široké možnosti nastavení k zajištění konsistentní úrovně bezpečnosti.

Systémové požadavky

Podporované procesory:
Intel nebo AMD x86-x64

Operační systémy:
Microsoft Windows® 8, 7, Vista, XP, 2000