Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

S kým spolupracujeme?

Zde jsou k dispozici základní informace o dodavatelích našich zařízení. Věříme pouze kvalitním technologiím a troufáme si tvrdit, že díky mnoholetým zkušenostem jsme schopni je rozpoznat.

Našimi aktuálními partnery jsou:

Oxford Instruments Industrial Analysis: ruční rtg. spektrometry , dále mobilní a laboratorní OES spektrometry - spolehlivé a jednoduché analytické přístroje pro rutinní aplikace a použití v terénu nebo přímo v provozu, analyzátory pro měření tloušťky vrstev. 

Applied Rigaku Technologies: stolní rtg. spektrometry s přímou excitací nebo verze rtg. analyzátoru s polarizačními terčíky a SDD detektorem pro prvkové analýzy pevných, práškových a kapalných vzorků jak pomocí kalibrací, tak bezstandardní metodou.