Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

Stolní rentgenové spektrometry

Stolní rentgenové energiově disperzní spektrometry vhodné jak pro rutinní řízení výroby a oborově zaměřené analýzy kalibrační metodou (např. v chemickém, odpadové nebo těžebním průmyslu), tak pro širokospektrální analýzy velkého rozsahu prvků v různých matricích bezstandardní metodou.

 

Rigaku NEX QC EDXRF

Kompaktní analyzátor NEX CG EDXRF umožňuje rychlé kvantitativní stanovení
prvků od sodíku (11Na) po uran (92U) v pevných látkách, kapalinách, prášcích
a slitinách. Rigaku NEX QC byl navržen pro rutinní řízení kvality. 

 

Vypínatelná 4W (Ag anoda) rentgenka spektrometru a detektor chlazený peltierovým efektem zaručují výbornou opakovatelnost i dlouhodobou  reprodukovatelnost s dobrým rozlišením píků analyzovaných prvků. Do konfigurace analyzátoru je možné zvolit i kolimátory primárního svazku, SDD detektor místo Si-Pin a kameru zobrazující analyzovanou oblast. Vysoké napětí (50 kV) a automaticky volené energetické filtry před rentgenkou umožňují použití v širokém oboru aplikací a poskytují nízké limity detekce (LOD).
Analyzátor je ovládaný přes dotykový vyklápěcí displej s intuitivními ikonami, řídicí a vyhodnocovací software běží pod OS Linux. Výsledku je možné ukládat na externí USB disk nebo přenášek přes připojení LAN do počítačové sítě nebo je možný i výstup přes zabudovanou tiskárnu.
 

 

Rigaku NEX QC+ QuantEZ  EDXRF analyzátor 

Kompaktní EDXRF analyzátor NEX CG+ QuantEZ umožňuje rychlé 
kvantitativní stanovení prvků od sodíku (11Na) po uran (92U) v pevných
látkách, kapalinách, prášcích nebo plastech. Rigaku NE
X QC+ QuantEZ
byl speciálně navržen pro náročné průmyslové použití. Vyznačuje se
výbornou analytickou výkonností, flexibilitou a snadným použitím.
Uplatňuje se v širokém oboru aplikací, včetně výzkumu, vývoje, kontroly RoHS,
výuky a samozřejmě při průmyslových aplikacích (jako jsou např. výrobní kontroly).

Provedení samotného spektrometru je stejné jako u řady NEX QC, tj. používá 4W rentgenku s Ag anodou chlazenou vzduchem
a buď Si PIN detektorem nebo SDD detektorem chlazeným Peltierovým efektem. Pro optimalizaci měřicích podmínek
je vybavený 6ti polohovým výměníkem primárních filtrů. Vzorky lze měřit jak s pomocí výměníku vzorků nebo je možné měřit velké kusové materiály až do rozměrů 190x165x60 mm. Měřit lze jak na vzduchu tak v He atmosféře.
Na rozdíl od řady NEX QC se tento model ovládá přes externí PC. Řídicí a vyhodnocovací software běží pod OS Windows a kromě měření pomocí empirické kalibrační metody zvládá dobře i bezstandardní měření metodou FP. 

 

 

EDXRF spektrometr Rigaku NEX DE  

Stolní EDXRF spektrometr Rigaku NEX DE s přímou exitací a prvkovým rozsahem Na-U. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a vysokou odolností 
při nasazení i ve velmi náročném průmyslovém prostředí. 
Je vhodnou volbou pro účely řízení kvality (QC), pro sofistikovanější
variantu analytického řízení kvality (AQC) a pro statistické zpracování
dat  
rutinních prvkových analýz.

Spektrometru NEX DE je vybavený 12W rentgenkou s Ag anodou chlazenou vzduchem a nejmodernějším SDD detektorem chlazenými Peltierovým efektem. Vyšší výkon rentgenky a žhavení až do 60 kV (místo běžných 50 kV) umožňují dosáhnout lepších limitů detekce jak u lehkých prvků tak u nebezpečných těžkých kovů apod. 

Vzorky (pevné látky, kapaliny, prášky, plasty) lze měřit jak samostatně tak s pomocí výměníku vzorků. Po vyjmutí výměníku lze rovněž měřit velké kusové materiály až do rozměrů 30x30x10 cm. Měření lze provádět jak na vzduchu tak v He atmosféře, pomocí speciální komůrky je možné provádět měření i pod vakuem. Analyzátor se ovládá externím PC přes síťové připojení.

 

 

Rigaku NEX CG EDXRF s polarizovaným svazkem

Analyzátor NEX CG EDXRF umožňuje rutinní prvkovou analýzu u širokého
rozsahu matric: od nízkoviskózních kapalin až po pevné látky, kovy,
suspenze, prášky a pasty.
Výborné analytické schopnosti, flexibilita
a snadné ovládání analyzátoru NEX CG vyhovují požadavkům ve výzkumu, průmyslu i u vnitropodnikových monitorovacích aplikací. Rozsah výbavy
a vhodnost software pro rutinní analýzy jsou ideální
i pro netechnicky založené uživatele.

Spektrometr  Rigaku NEX CG je vybavený 50W Pd rentgenkou, 4 sekundárními terčíky a moderním SDD detektorem. Prvkový rozsah je Na – U,  analýzy lze provádět jak empirickou kalibrační metodou tak bezstandardní metodou FP. Měření je možné na vzduchu, ve vakuu nebo pod heliem. Pro vzorky lze využít několik druhů výměníků vzorků nebo je možné analyzovat kusový materiál až do průměru 38 cm a 10 cm výšky.  
Analyzátor je ovládán přes externí PC, řídicí a vyhodnocovací software běží pod OS Windows.