Pracovní dny 8:00 - 17:00 296 796 111   

Řešení pro vaše technologie. Technologie pro vaše řešení.

Ruční rentgenové spektrometry řady X-MET

Zařízení slouží pro analýzu materiálů, jejich třídění a ověřování

Nová řada ručních rtg analyzátorů X-MET 8000


Firma Oxford Instruments uvádí v tomto roce na náš trh zcela nové ruční rtg analyzátory řady X-MET 8000 a plynule tak navazuje na více než 35 – letou úspěšnou historii výroby rtg analyzátorů.  

Analyzátory X-MET 8000 jsou určeny pro přesnou, správnou a rychlou zcela nedestruktivní analýzu materiálů kovové i nekovové povahy libovolných rozměrů i tvarů.

Klíčové znaky, specifické pro analyzátor X-MET 8000, se dají rozdělit do třech částí a stručně popsat: 

1.   Vzhled, velikost a hmotnost přístroje

Analyzátor X-MET 8000 je o cca 20% menší než běžně dostupné přístroje. Díky menší velikosti má i nejnižší celkovou hmotnost (cca 1.3 kg bez baterie, 1.5 kg včetně baterie). Proto dobře padne do ruky, přístroj je velmi dobře vybalancován a není problém s přístrojem pracovat celou směnu. Díky velikosti přístroje a jeho hmotnosti je i nejmenší a i nejlehčí přepravní kufr a to i v případě kompletního příslušenství, které se k analyzátoru X-MET 8000 může dodat.

Pouzdro analyzátoru je z odolného plastu bez jakýchkoliv možností proniknutí vody nebo prachu do těla přístroje a jako jediný analyzátor disponuje analyzátor X-MET 8000 certifikací IP 54.

Tvar měřicího nosu je zúžen tak, aby se zvýšila schopnost analyzátoru měřit koutové svary a vzorky vhloubených tvarů či ohybů.

Měřicí okno je kryto unikátním ochranným krytem, který zabraňuje poškození detektoru a lampy, ale přitom neomezuje přístroj v jeho analytických možnostech a to ani při analýze lehkých prvků (Mg, Al, Si…)

 

2.   Rtg lampa, SDD detektor, vnitřní uspořádání přístroje

Zmenšení přístroje bylo možné díky použití nové miniaturní rtg lampy s rhodiovou anodou a SDD detektoru. Tím bylo dosaženo těsného uspořádání lampa-vzorek-detektor a tím i kratší optické dráhy, což kromě zmenšení rozměrů přístroje výrazným způsobem přispívá zejména ke zvýšení přesnosti měření.

Parametry lampy (50kV, 4W) a SDD detektoru (velká aktivní plocha) umožňují nejenom vyšší analytický výkon jak pro těžké prvky, které nejsou s 40 kV lampou tak dobře buzeny (Sn v ocelích, Ag v Al slitinách, prvky vzácných zemin…), ale i výbornou možnost analýzy lehkých prvků (Mg, Al, Si, S, P – využíván maximální výkon lampy 4W)

Díky optimalizaci optické dráhy je dosahováno velmi krátkých měřicích časů.

 

3.   Kalibrace, software, uživatelský komfort

Přístroj je dodáván nakalibrovaný pro všechny typy běžných, ale i speciálních slitin, drahých kovů, autokatalyzátorů a řadu dalších.  Jako jediný analyzátor na trhu pracuje jak s FP kalibracemi, tak i s empirickými kalibracemi a díky této kombinaci je dosaženo nejenom vysoké přesnosti a správnosti analýz, ale zároveň i vysoké analytické flexibility. Zároveň je tak i v souladu s požadavky ISO zabezpečena přímá metrologická návaznost na certifikované referenční materiály.

Volba nejvhodnější kalibrace je prováděna automaticky bez nutnosti zásahu operátora. Software komunikuje s uživatelem v českém jazyce, je velmi intuitivní a proto doba k zaškolení operátora je velmi krátká. 

Na druhou stranu obsahuje software mnoho dalších software doplňků, které práci s analyzátorem, ale i data management usnadňují a zpříjemňují.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni poskytnout Vám podrobnější informace o jednotlivých variantách analyzátoru X-MET 8000, připravit pro Vás cenovou nabídku a po domluvě s Vámi analyzátor předvést přímo na Vašem pracovišti.

X-MET8000-pmi-inspection-brochure

X-MET8000-pmi-manufacturing-brochureŘada ručních analyzátorů X-MET7000

Nová řada analyzátorů pro analýzy materiálů, jejich třídění a ověřování se vyznačuje vyšší rychlostí analýzy a zároveň lehčím a menším konstrukčním řešením. Nabízí možnost spolehlivého provozu na jedno nabití baterie po celý pracovní den.

Analyzátory řady X-MET7000 jsou určeny pro přesnou a velmi rychlou terénní nedestruktivní analýzu materiálů různého tvaru i formy. Umožňují současnou multiprvkovou analýzu od Mg až po U v rozsahu od ppm až do 100 % bez potřeby heliového proplachu nebo použití vakua.

Přehledný dotykový displej s vynikající kvalitou zobrazení (technologie Blanview, 4.3") slouží k pohodlnému ovládání a neunavuje oči operátora.

 

 

x-met7000-series-flexi-brochure-february-2012.pdf (2 MB)

x-met7000-series-positive-material-identification-brochure-february-2012.pdf (1 MB)

x-met7000-series-precious-metals-brochure-february-2012.pdf (823 kB)

x-met7000-series-metal-scrap-recycling-brochure-february-2012.pdf (1 MB)

x-met7000-series-mining-brochure-may-2012.pdf (790 kB)

 

Malý, odolný EDXRF analyzátor pro použití např. k analýzám a třídění kovových slitin (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly ve výrobě, třídění šrotu, atd.), kontrolu materiálů použitých při montáži (Pozitivní Materiálová Identifikace - PMI).

x-met-pmi_csopt.pdf (5 MB) 

Další významné použití je pro analýzy v oblasti životního prostředí (stanovení těžkých kovů v nátěrech) a pro analýzy slitin zlata a drahých kovů